FHU Jard w “Klubie Złoty Cider”

Firma FHU JARD prowadzi działalność budowlaną w szerokim tego słowa znaczeniu . Zajmuje się  nadzorem budowlanym inwestycji, kontrolami technicznymi budynków i budowli (roczne i pięcioletnie) , odbiorem technicznym lokali i mieszkań w imieniu swoich klientów (pełny odbiór techniczny i prawny). W zakresie swojej działalności wykonuje inwentaryzacje budowlane, projekty budowlane. Współpracuje  z zarządcami  nieruchomości w zakresie bieżącej oceny stanu sytuacji  budowlanych  i technicznych. Wykonuje usługi remontowo-budowlane. Prowadzi sprzedaż w zakresie BHP i PPOŻ.  Zapraszamy do współpracy.

FHU JARD +48  664  434  010 mail. jard.katowice@gmail.com

www.jard.katowice.pl