Informacje organizacyjne przed pierwszym meczem w Radzionkowie.

Stadion mieści się w Radzionkowie przy ulicy Knosały 113. Trybuna wzdłuż boiska posiada 532 miejsca siedzące, z których większa część jest zadaszona. Ponadto w sektorze gości znajdującym się za linią końcową placu gry zasiąść będzie mogła grupa 54 kibiców przyjezdnych (z informacji, jakie do nas dotarły, kibice Stilonu wybierają się do Radzionkowa).
Mecze Ruchu na tym obiekcie nie będą imprezami masowymi, a to oznacza, żena trybunach będzie mogło się znaleźć maksymalnie 999 widzów. Części kibiców zatem przypadną miejsca stojące wzdłuż boiska przy trybunie.
Z uwagi na organiczenie widowni, po odjęciu osób ze specjalnymi zaproszeniami, posiadaczy karnetów, zawodników UKS Ruch Radzionków i ich opiekunów, do wolnej sprzedaży będzie mogło trafić około czterysta pięćdziesiąt biletów.

Ich kupno możliwe będzie na dzisiejszej przedsprzedaży w Centrum Kultury Karolinka (w godzinach 16:00 – 17:30) oraz jutro w znajdującej się na zewnątrzy stadionu kasie biletowej, która otwarta zostanie o godzinie 14:30, a zatem półtora godziny przed meczem.

Ceny biletów:
10 złotych – bilet normalny
5 złoty – bilet ulgowy (dzieci szkolne, młodzież ucząca się i studenci do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji oraz kobiety),
wstęp darmowy – dzieci do lat 7.
 

Na głównej trybunie wyznaczony zostanie jeden sektor dla gości o statusie VIP, a także kilka miejsc dla dziennikarzy. Przed trybunami na wysokości murawy mieszczą się specjalnie oznaczone miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy trybunach na wyskości narożnika boiska znajdują się toalety oraz miejsce poczęstunku dla gości o statusie VIP. Na meczu ze Stilonem przy trybunie znajdować będzie się ponadto stolik sponsora meczu oraz klubowy, na którym będzie można złożyć deklarację Członka Klubu, czy po meczu odebrać kubek z akcji „Cidry on Tour”.

Na stadionie i przy szkole nieliczne miejsca parkingowe zarazerwowane są na potrzeby obu drużyn, sędziów oraz służb medycznych i porządkowych.
Kibiców prosimy o parkowanie na zewnętrznych parkingach.

Akredytacje dziennikarskie i inne zaproszenia będą do odbioru na bramie wejściowej na trybuny.

Położenie opisanych miejsc przedstawia mapa:

Jutro do wchodzących na trybuny kibiców trafi pierwszy numer „Ciderlandu meczowego”. Przed meczem na wyjście piłkarzy na boisko podejmiemy próbę wspólnego odśpiewania hymnu klubowego, którego tekst znaleźć będzie można na specjalnych ulotkach, które rozdane będą kibicom.
Honorowego pierwszego kopnięcia piłki w meczu dokona gospodarz tego obiektu, a przede wszystkim legendarny były piłkarz Ruchu Marian Janoszka.