Marcin Wąsiak ponownie wybrany Prezesem Ruchu

Prezes Klubu:
Marcin Wąsiak.

Członkowie Zarządu Klubu:
Sebastian Pasiński, Marek Zorzycki.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Marek Skibiński, Zbigniew Zachtej, Czesław Zielonka.

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Wojciech Cieszyński, Tomasz Cyptor, Andrzej Urzędniczok.