Pierwsze spotkanie “Klubu Złoty Cider”

Podczas spotkania Prezes Klubu, pan Marcin Wąsiak podsumował półroczną działalność “Klubu Złoty Cider” i podzielił się z zebranymi planami związanymi z jego rozwojem.
Obecny na uroczystości Burmistrz Radzionkowa w imieniu własnym i społeczności Miasta Radzionkowa podziękował członkom “Klubu Złoty Cider”  za pomoc udzieloną klubowi i zachęcił zebranych do pozyskania kolejnych firm do członkostwa w “KZC”.
W dalszej części spotkania Prezes Ruchu Radzionków wręczył każdemu z przedstawicieli firm okolicznościowe podziękowania za udzieloną klubowi pomoc materialną i organizacyjną.
Uroczystość okazała się doskonałą sposobnością do nawiązania relacji biznesowych. Podczas spotkania co najmniej kilka firm uzgodniło warunki współpracy i umówiła się na realizację pierwszych zleceń! Brawo, oby tak dalej!

Komentarz Prezesa Ruchu Radzionków, pana Marcina Wąsiaka:
Jestem bardzo zadowolony, że pierwsze spotkanie w ramach “Klubu Zloty Cider” udało się i zakończyło sukcesem. Zjawili się przedstawiciele prawie wszystkich firm, i to cieszy. Tym spotkaniem chcieliśmy podziękować firmom za wsparcie, prosić o jeszcze, ale jednocześnie chciałem aby wszyscy lepiej się poznali i może dzięki temu nawiązali nowe kontakty biznesowe między sobą, co byłoby taką wartością dodaną, na czym bardzo nam zależy. Dziękuję Panu Burmistrzowi, że był z nami i wierzę że jego osoba będzie zachętą dla kolejnych firm do włączenia się do “Klubu Złoty Cider:. Obecnie zrzeszamy osiemnaście firm, ale jestem przekonany, że to dopiero początek. Mamy ambitne plany na najbliższy rok i będziemy się starali aby do rozpoczęcia nowego sezonu 2014/2015 liczbę członków podwoić.

Zdjęcia ze spotkania zamieściliśmy w naszej Galerii w dziale “Wydarzenia” w obecnym sezonie.