Radni Miasta Radzionków wysłuchali raportu o Klubie

W ten sposób Radni mogli zapoznać się z obecną sytuacją Klubu wysłuchując Prezesa oraz otrzymując sprawozdanie zawierające:

   1. Przedstawienie sytuacji finansowej i stanu zadłużenia.
   2. Obecną sytuację organizacyjną Klubu.
   3. Przygotowania do startu w III lidze w sezonie 2013/2014.
   4. Źródła finansowania Klubu.
   5. Plany sportowe Ruchu Radzionków.
   6. Plany organizacyjne Ruchu Radzionków.

Na zakończenie Prezes poprosił Radnych o przychylność i pomoc dla Klubu podkreślając rolę, jaką Ruch Radzionków odgrywał i odgrywa dla Miasta i lokalnej społeczności, i jak ważnym jest nośnikiem promującym Miasto na terenie kraju. Porządek obrad nie przewidywał dyskusji w tym temacie.

Komentarz Prezesa Ruchu Radzionków, Marcina Wąsiaka:
Bardzo się cieszę i dziękuję Przewodniczącemu za umożliwienie wystąpienia przed Radnymi, gdyż uważam, że było to bardzo ważne, aby przedstawić obecną sytuację Klubu i cele, jakie przed Ruchem Radzionków stoją. Zbyt dużo krążyło opinii o tym, że Ruchu Radzionków nie ma i już nie będzie. Otóż Ruch Radzionków jest i będzie. Oczywiście niezbędna jest do tego pomoc i przychylność Radnych, o którą apelowałem, ponieważ wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z dobra, jakim dla Miasta jest ten Klub i wszyscy musimy chcieć pomóc. Jestem przekonanym że zarówno mieszkańcom, jak i władzom Miasta zależy na tym, aby Ruch Radzionków w przyszłym roku mógł obchodzić swoje 95 urodziny, a już za sześć lat fantastyczny jubileusz 100-lecia. Przy okazji chciałbym podziękować władzom Miasta z Panem Burmistrzem na czele oraz Radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego, Panu Andrzejowi Sławikowi, a także wielu innym osobom, których nie sposób wymienić, aby kogoś nie pominąć, a którzy pomogli Klubowi przetrwać ten trudny rok, w którym nie uczestniczyliśmy w rozgrywkach.