Tygrys będzie Maskotką Klubu!

Na zwycięski projekt autorstwa Mateusz Prawdy padło 44% z całości oddanych głosów. Drugie miejsce zajął projekt numer 1 (autorstwa Adama Goli) z 27%, tuż za nim uplasował się projekt numer 2 (autor Jan Kalański) z 26%, a stawkę zamknął projekt numer 4 (druga praca Mateusza Prawdy) z 3%.

Oto zwycięski projekt:

Z autorem zwycięskiej pracy skontaktujemy się po Świętach, celem realizacji zapisanych w regulaminie formalności.