Ukonstytuował się skład prezydium zarządu klubu

Ponadto sekretarzem zarządu wybrano Wojciecha Cieszyńskiego. Skarbnikiem Sebastian Pasiński.