Współpraca klubu z miastem Radzionków

Na mocy tej umowy do klubu trafi w tym sezonie kwota ponad 440 tysięcy złotych, która przeznaczona zostanie na dotacje dla szkolenia dzieci i młodzieży, stypendia dla zawodników oraz działalność promocyjną za pośrednictwem klubu. Logo Radzionkowa znalazło się na strojach piłkarzy, na karnetach, banerach na stadionie, także na tablicy medialnej, w przerwie każdego meczu spiker informował będzie o tej współpracy, a wkrótce reklamy Radzionkowa pojawią się również na stronie internetowej klubu.

Dla porównania, w sezonie 2008/2009 kwota przekazana przez miasto na wsparcie rozwoju kultury fizycznej i sportu przez działalność Ruchu Radzionków wyniosła około 190 tysięcy złotych.