Wspomóż swoim 1% podatku młodzież Ruchu!

W ramach oferowanej przez Fundację formy wsparcia Klubu Sportowego Ruch Radzionków w aspekcie 1% podatku zachęcamy Państwa, w szczególności rodziców dzieci trenujących w Klubie Sportowym Ruch Radzionków, a uczęszczających do szkół z terenu Powiatu Tarnogórskiego do wybierania tej Fundacji w celu przekazania 1% podatku przy wypełnianiu zeznania rocznego za 2011 rok.

W tym celu w każdym zeznaniu w rubryce:
„WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP” należy wpisać numer KRS – 0000133718 i kwotę 1% obliczoną z kwoty podatku należnego.
Środki w ten sposób uzyskane zostaną przekazane w całości na rzecz konkretnego rocznika dziecka trenującego w Ruchu Radzionków w formie dofinansowania celów uzgodnionych przez Fundację z Zarządem Klubu, dlatego bardzo ważne jest aby w „informacjach uzupełniających  w celu szczegółowym” wpisać nazwę Klubu Sportowego Ruch Radzionków oraz rocznika,
ponieważ tylko w taki sposób Fundacja będzie wiedziała komu ma przekazać środki z 1% podatku.

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat z 1% podatku i jednocześnie o promowanie akcji wśród znajomych i rodziny przybliżając im możliwość przekazania 1% podatku na rzecz grup młodzieżowych Ruchu Radzionków.