Zmiany terminów trzech meczów domowych

Informujemy ponadto, że klub wystąpił z prośbą do Unii Dąbrowa Górnicza o przeniesienie meczu również na piątkowy wieczór na godzinę 19:00.
Jeśli Unia wyrazi zgodę, oznaczać to będzie, że do końca rundy wszystkie mecze przy ulicy Knosały rozegramy w całości przy sztucznym świetle.