Licytacja koszulki Adama Kompały

Kwota wyjściowa została ustalona na poziomie 200 złotych, a licytacja potrwa do piątku 3 lipca do godziny 15:00.

Cenę przebijać można minimum o 10 złotych.

Licytować można na dwa sposoby:
– wysyłając e-maila na adres licytacjarr@gmail.com, w tytule maila podając swoje imię i nazwisko oraz deklarowaną kwotę;
– deklarując swoje dane i kwotę telefonicznie, pod numerem telefonu 032 387 04 56 (jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00).
Przy pierwszym zgłoszeniu należy podać swoje pełne dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel oraz telefon kontaktowy.
Zwycięzca licytacji o swojej wygranej zostanie poinformowany telefonicznie.

Na stronie w specjalnej zakładce na bieżąco (co najmniej dwa razy dziennie) aktualizowana będzie najwyższa deklarowana kwota. W Internecie nie będą podawane dane zwycięzcy, pozostaną one jedynie do wiadomości Klubu.

W przypadku, gdyby spłynęły dwie takie same oferty, w chwili gdy jeszcze nie została nowa kwota wpisana na stronie, za ważną uznamy ofertę, która wpłynie najwcześniej. Pozostałą osobę lub pozostałe osoby poinformujemy mailowo lub telefonicznie (w przypadku zgłaszania oferty tą drogą) o odrzuceniu jej oferty.