Miasto Radzionków wsparło klub stypendiami dla zawodników

Prezes Marcin Wąsiak:
Po raz kolejny naszym zawodnikom przyznano stypendia dla sportowców, za co jestem bardzo wdzięczny Panu Burmistrzowi. My cały czas staramy się budować drużynę, która godnie reprezentuje Miasto Radzionków i myślę, że zawodnicy po raz kolejny zasłużyli sobie na te stypendia. Pozwala nam to zawsze dopiąć budżet przeznaczony na wynagrodzenia dla zawodników. Bez tego z całą pewnością nie moglibyśmy mieć tak dobrego zespołu. Wszystkie nasze sportowe plany trzeba by wtedy bardzo mocno zweryfikować. Mam nadzieję, że w następnych latach również będziemy mogli liczyć na przychylność w tym zakresie, bo jest to bezwzględny warunek do posiadania mocnej drużyny i rywalizowania o cele, które sobie wyznaczyliśmy.