Podpisano list intencyjny z UKS Ruch Chorzów

Prezes KS Ruch Radzionków, pan Marcin Wąsiak:
Inicjatywa UKS Ruch Chorzów to bardzo ciekawy pomysł. Otwiera nowe możliwości na pozyskiwanie zdolnej młodzieży. UKS nie ma drużyny seniorów i po ukończeniu wieku juniora wielu tych młodych chłopaków przepada, gdyż nie znajdują sobie nowego klubu. To porozumienie ma to usprawnić, pozwolić klubom na preferencyjnych warunkach pozyskiwać zawodników, a samym zawodnikom na łatwiejsze znalezienie klubu. Czuję się zaszczycony, że do tego grona zaproszony został Ruch Radzionków, jako jedyny z klubów trzeciej ligi. Poruszaliśmy też wiele innych tematów związanych z funkcjonowaniem klubów i myślę, że ta współpraca i wspólne dzialania klubów będą się poszerzać.