Prezes Wieczorek i Zarząd Klubu wybrani na kolejną kadencję

Na dzisiejszym Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu Sportowego Ruch Radzionków na nową dwuletnią kadencję wybrano dotychczasowego Prezesa Klubu pana Witolda Wieczorka, oraz Zarząd Klubu także w niezmienionym składzie: Antoni Skrzypulec, Paweł Śmiały, Mariusz Zmenda i Marek Zorzycki.

Do zmian nie doszło także w składzie Komisji Rewizyjnego, której członkami nadal będą panowie Sebastian Pasiński, Janusz Piórek i Zbigniew Zachtej.

Z kolei w skład Sądu Koleżeńskiego weszli panowie Wojciech Cieszyński, Arkadiusz Sakałus i Andrzej Urzędniczok.