Przekaż 1% swojego podatku na UKS Ruch Radzionków

W ramach oferowanej przez Fundację formy wsparcia Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków w aspekcie 1% podatku zachęcamy Państwa, w szczególności rodziców dzieci trenujących w UKS Ruch Radzionków, a uczęszczających do szkół z terenu Powiatu Tarnogórskiego, ale nie tylko do wybierania tej Fundacji w celu przekazania 1% podatku przy wypełnianiu zeznania rocznego za 2015 rok.

W tym celu w każdym zeznaniu w rubryce:
“WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP” należy wpisać numer KRS – 0000133718 i kwotę 1% obliczoną z kwoty podatku należnego. Środki w ten sposób uzyskane zostaną przekazane w całości na rzecz konkretnego rocznika dziecka trenującego w UKS Ruch Radzionków w formie dofinansowania celów uzgodnionych przez Fundację z Zarządem Klubu, dlatego bardzo ważne jest aby w “informacjach uzupełniających w celu szczegółowym” wpisać nazwę Uczniowski Klub Sportowy Ruch Radzionków oraz rocznika, ponieważ tylko w taki sposób Fundacja będzie wiedziała komu ma przekazać środki z 1% podatku. Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat z 1% podatku i jednocześnie o promowanie akcji wśród znajomych i rodziny przybliżając im możliwość przekazania 1% podatku na rzecz grup młodzieżowych Ruchu Radzionków.