Ruch Radzionków z licencją na grę w trzeciej lidze!

Nadzór finansowy został na nas nałożony z tego powodu, iż nie mogliśmy na dzisiejszym posiedzeniu przedstawić zaświadczenia o niezaleganiu względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na jego dostarczenie Komisji ds. Licencji Klubowych mamy czas do połowy lipca, a spełnienie tego warunku będzie równoznaczne ze zniesieniem nadzoru. Muszę jednak podkreślić, że sprawy z ZUS-em mamy już uregulowane, a fakt niedostarczenia dokumentu wynikał z procedur ZUS-u, gdzie na porozumienie oraz wydanie dokumentu się czeka. W najbliższych dniach zaświadczenie to powinniśmy otrzymać. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, firmom i instytucjom, bez których skutecznie złożenie wniosku licencyjnego nie było możliwe. Teraz możemy skupić się na tematach sportowych oraz dopinaniu budżetu. Mam też nadzieję, że teraz o wiele łatwiej będzie nam się rozmawiało z potencjalnymi sponsorami – powiedział Prezes, Marcin Wąsiak.