Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu

W najbliższą środę 30 czerwca o godzinie 17:00 w Restauracji Figaro w Radzionkowie odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Ruch Radzionków.

Członkowie klubu posiadający zaległości w opłacanych składkach członkowskich proszeni są o uregulowanie ich do dnia 29 czerwca br. Informacje na temat wysokości zaległości można uzyskać pod numerem telefonu klubowego: 572 142 918.

Jednocześnie wszystkich Członków Klubu prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu (tel: 572 142 918 lub e-mail: klub@ruchradzionkow.com).