Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków KS Ruch Radzionków

Dnia 22 czerwca 2022 roku odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Klubu. Tematem zgromadzenia będzie zatwierdzenie bilansu za rok 2021

I termin zgromadzenia godzina 17.15

II termin zgromadzenia godzina 17.30

Zgromadzenie odbędzie się w Restauracji Figaro w Radzionkowie mieszczącej się przy ul. Śródmiejskiej 2.

Członków Klubu posiadających zaległości w opłacaniu składek prosimy o uregulowanie ich do dnia 21 czerwca br. Prosimy również o potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu do dnia 20czerwca br.

Informacja o wysokości składkowych zaległości i potwierdzenie udziału

w Walnym Zgromadzeniu – tel. 572 142 918, e-mail: klub@ruchradzionkow.com