Współpraca z firmą Ekopol Górnośląski Holding SA

Pomysłodawca i producent innowacyjnej technologi mikrostacje.pl – systemu kontroli i zarządania flotą samochodwą, parkiem maszyn i zasobami ludzkimi.

– dystrybucja paliw

– zarządzanie paliwem

– eksploatacja pojazdów i maszyn

– lokalizacja GPS

– administrowanie kierowców i operatorów

– inteligentne biuro

– sprzedaż i przechowywanie ON przez mikrostacje.pl

– sprzedaż zbiorników na ON

 

Prezes Klubu, pan Marcin Wąsiak:
Jestem bardzo zadowolony z możliwości nawiązania współpracy z tam dużą i uznaną firmą jak Ekopol Górnośląski Holding SA. Chcemy w ten sposób pokazać, że jesteśmy otwarci na nowe sposoby pozyskiwania środków finansowych do Klubu. Środków, które mogą pochodzić z wykonanej pracy, czyli chcemy je zarobić. Bedziemy polecać usługi firmy Ekopol w zakresie związanym z gospodarką paliwową. To nie koniec. Mamy rozpoczęte umowy z kolejną bardzo dużą firmą, aby nawiązać z nimi podobną współpracę w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Liczę, że tego typu aktywność zostanie dostrzeżona i dobrze odebrana. Naszym celem jest pokazywanie, że Ruch Radzionków w różnych zakresach może być atrakcyjnym partnerem biznesowym i dzięki temu chcemy zaprosić do współpracy i wspierania Klubu kolejne firmy.