Zaległe składki członkowskie

Składki można regulować za pomocą wpłaty na konto (nr konta w zakładce „Członek Klubu”) lub w siedzibie Klubu w godzinach 8-15.
Informacje o stanie zaległości można uzyskać w sekretariacie Klubu pod numerem telefonu (032) 387-04-56.