Nabór do klasy piłkarskiej dla chłopców z rocznika 1997

Będzie to pierwsza klasa sportowa na terenie miasta Radzionków działająca w oparciu o zasady ogólne określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078).

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:

    * Klasa liczyć będzie 20 – 22 uczniów
    * Program szkolenia sportowego opracowany jest we współpracy ze  
      Śląskim Związkiem Piłki Nożnej
    * Realizacja programu szkolenia sportowego odbywać się będzie we współpracy  
      z Klubem Sportowym Ruch Radzionków
    * Planowany tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosić będzie:                      10 godzin tygodniowo:
    * cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego
    * sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z piłki nożnej
    * Pozostałe przedmioty realizowane będą zgodnie z programem kształcenia ogólnego
    * Szkoła zapewni:
    * wyspecjalizowaną kadrę trenerską
    * zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy
    * sprzęt sportowy
    * udział w rozgrywkach ŚZPN i innych turniejach
    * organizację obozów sportowych
    * Po stronie szkoły i klubu leży zapewnienie strojów reprezentacyjnych oraz koszty wyjazdów uczniów na turnieje

 

Dodatkowe informacje na temat tworzonej klasy będzie można uzyskać:

    * w sekretariacie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych 
      w Radzionkowie,  ul. Sikorskiego 8a,  tel. faks 032-286-62-52,    
    * na stronie internetowej szkoły  www.zspg.radzionkow.pl  
    * na stronie internetowej  KS Ruch Radzionków  www.ruchradzionkow.com