Ruch na razie bez pierwszoligowej licencji

Przysługuje nam prawo odwołania się od decyzji Komisji, co będzie skutkowało, że będziemy mieli czas na uzupełnienie swojego wniosku o brakujące dokumenty. Aby otrzymać licencję potrzebujemy uzupełnić nasz wniosek o dwa dokumenty. Pierwszy to ugoda z ZUS-em, gdzie zostały już złożone wszystkie potrzebne dokumenty i tylko czekamy na to, by mieć to fizycznie na papierze w formie porozumienia. W ciągu kilka najbliższych dni na pewno taki dokument będziemy posiadać. Druga kwestia to stadion. Brak nam pozwolenia na organizację imprez masowych, która została cofnięta przez wojewodę. Po ostatnich pracach związanych z monitoringiem i lustracjach obiektu przez Policję z pozytywną opinią monitoringu, również czekamy na potwierdzenie odwieszenia nam zakazu organizacji imprez masowych i liczymy, że w przeciągu najbliższego tygodnia taki dokument uda się uzyskać. Jeśli nie, to będziemy zmuszeni do zgłoszenia obiektu rezerwowego – wyjaśnił wiceprezes Klubu, Marcin Wąsiak.