Ruch wypożyczył Jakuba Szramka

Prezes Marcin Wąsiak:
Pozyskaliśmy Kubę na półroczne wypożyczenie z prawem pierwokupu w czerwcu. Liczę na to, że mimo młodego wieku znacząco wzmocni naszą linię środkową i stanie się jej mocnym ogniwem. W tej formacji mieliśmy pewne braki i brak rywalizacji. Tym transferem zaradziliśmy na to. Do poniedziałku kadra Ruchu Radionków na rundę wiosenną zostanie zamknięta. Dopinamy jeszcze jeden transfer obrońcy i bramkarzy. Tam samym skład będzie już kompletny i będziemy się już skupiać na szlifowaniu formy.