Od jutra nowe targowisko w Radzionkowie

Nowooddany plac targowy zastąpi dotychczasowe miejsce. Dla handlujących przeznaczono około 250 (stary plac miał ponad 300) miejsc handlowych, na wybrukowanym i ogrodzonym placu, na którym stanie również kilka kiosków oraz kontener biurowy i sanitarny. Do tego należy dodać parking mieszczący niemalże 200 samochodów.
Zarządcą targowiska, tak samo jak poprzedniego będzie Ruch Radzionków, z tą różnicą, że obecnie odbywać się to będzie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. Handel tak jak do tej pory odbywać się będzie w środy i soboty.

Serdecznie zapraszamy na zakupy!

Prezes Klubu, pan Marcin Wąsiak:
W sobotę 1 marca bardzo ważne wydarzenie, gdyż po wielu latach plac targowy zmienia lokalizację i przenosi się na nowo wyremontowany teren. Sam proces przenoszenia targowiska był dla nas wielkim wyzwaniem, gdyż sprostać oczekiwaniom wszystkich stron nie było łatwo. Dlatego szczególnie chciałbym podziękować Kierownikowi Targowiska, Panu Andrzejowi Skrzypczakowi i Wiceprezesowi Markowi Zorzyckiemu, że podołali wyzwaniu. Również wielkie podziękowania pracownikom Urzędu oddelegowanym do koordynacji prac związanych z nowym placem targowym. Chciałbym aby wszystkie cztery strony odniosły korzyść z nowego targowiska, czyli zarówno handlujący, kupujący, Miasto, ale też i Klub, bo chyba po to całe te przedsięwzięcie. Warto nadmienić, że Klub otrzymał targowisko w formie dzierżawy na czas nieoznaczony. Co jednak wiąże się z pewnymi konsekwencjami, ponieważ oprócz opłaty dziennej, którą Klub odprowadza do Miasta, będzie też musiał płacić za dzierżawę terenu oraz zapłacić podatek od gruntów. Pozostała część opłat dziennych oraz rezerwacyjnych będzie trafiać do Klubu. Mamy też plany, aby spróbować wykorzystać ten plac w pozostałe dni tygodnia i w ten sposób zwiększać przychody, ale wymaga to odpowiedniego przygotowania, jednak będziemy w tym kierunku zmierzać. W najbliższych dniach wyjdziemy również z propozycją zamieszczania reklam na ogrodzeniu targowiska, które ulokowane jest bardzo atrakcyjnie. Zapraszam wszystkich serdecznie na zakupy, a handlujących proszę o wyrozumiałość, gdyż zdaję sobie sprawę, że przy takiej liczbie stanowisk podczas kilku pierwszych targów nie wszystko jeszcze będzie funkcjonować idealnie. Mam nadzieję, że teraz po nowym targu przyjdzie czas na nowy stadion.