Wybrano nowe władze Ruchu Radzionków

Zanim doszło jednak do wyboru nowych Władz Klubu, ustępujący Prezes i Członkowie Zarządu uzyskali od Walnego Zgromadzenia absolutorium.

W skład Zarządu Klubu weszli Andrzej Urzędniczok, Wojciech Cieszyński, Marcin Wąsiak, Marek Skibiński i Piotr Magierek (dotychczasowi członkowie tego gremia) oraz Sebastian Pasiński, Jan Pokorski i Tomasz Dziekański.

W dniu dzisiejszym ukształowały się także nowe składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Komisję Rewizyjną utworzą Zbigniew Zachtej (przewodniczący), Rafał Renka i Andrzej Skrzypczak.
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Tadeusz Poganiec (przewodniczący), Marta Pokorska i Tomasz Cyptor.