Informacja o akredytacjach

Akredytacje dziennikarskie w sezonie 2009/10:

Klub Sportowy „RUCH” Radzionków informuje, że w sezonie 200/10 obowiązywać będą następujące zasady współpracy Klubu z przedstawicielami mediów:

1. Akredytacje na mecze o mistrzostwo II ligi w sezonie 200/10 dostępne są tylko dla osób posiadających legitymacje dziennikarskie. Tym samym informujemy, że Klub nie będzie udzielał akredytacji na mecze podmiotom nie prowadzącym działalności prasowej, redakcyjnej czy wydawniczej zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe – (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r. nr 5, poz 24 z póź. zm.).

2.Wykonywanie zdjęć w trakcie meczu i późniejsze wykorzystywanie ich w celach komercyjnych możliwe jest tylko za zgodą Zarządu Klubu. Jednocześnie informujemy, że w sezonie 2009/10 wyłączne prawa do fotografowania w celu komercyjnego wykorzystania tych zdjęć posiada Klub Sportowy „RUCH” Radzionków.

3. W sezonie 2009/10 obowiązywać będą dwa rodzaje akredytacji, a mianowicie akredytacja na cały sezon 2009/10 oraz akredytacja jednorazowa na konkretny mecz rozgrywany na własnym stadionie. Aby otrzymać akredytację należy wystąpić do klubu z prawidłowo wypełnionym wnioskiem. We wniosku należy zaznaczyć rodzaj akredytacji (dziennikarska lub foto). Wniosek ten można pobrać:
– akredytacja na cały sezon 2009/10 tutaj.
– akredytacja jednorazowa tutaj.

4. O imienne akredytacje dla dziennikarzy występuje redaktor naczelny, jego zastępca lub kierownik działu sportowego danej redakcji.

5. Wnioski o akredytację na wszystkie mecze sezonu 2009/10 należy składać do dnia 24 lipca 2009 r. Wnioski na akredytacje jednorazowo należy składać najpóźniej na 24 godziny przed danym spotkaniem. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Klubu, wysłać na faks nr: 032-387-04-56 lub też wysłać drogą elektroniczną na adres: ks.ruch.radzionkow@neostrada.pl

6. Imienne akredytacje będą do odebrania w sekretariacie klubu lub w dzień meczu, przy bramie wjazdowej.

7. Ilość akredytacji jest ograniczona, dlatego klub KS Ruch Radzionków zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji, bez podania przyczyny, lub ograniczenia ilości przyznanych akredytacji dla danej Redakcji.

8. Imienna akredytacja jest ważna tylko i wyłącznie z legitymacją dziennikarską.

9. Posiadacz akredytacji uprawniony jest do przebywania w sali konferencyjnej przed meczem, w trakcie przerwy oraz po meczu, przeprowadzania wywiadów po zakończeniu spotkania oraz do udziału w konferencji prasowej, która odbędzie się po każdym meczu w sali konferencyjnej. Posiadacze akredytacji “FOTO” uprawnieni są także do przebywania w trakcie meczu na płycie boiska (za bramkami).