Konkurs na projekt maskotki Klubu przedłużony do końca lutego

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ KLUBU SPORTOWEGO RUCH RADZIONKÓW

1. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do kibiców Klubu Sportowego Ruchu Radzionków, mieszkańców Radzionkowa i okolic, a także uczniów szkół, podopiecznych organizacji opiekuńczo-wychowawczych.

2. Udział w konkursie brać mogą dzieci i młodzież, pod warunkiem uznania niniejszego regulaminu przez opiekuna. W przypadku gdy uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, w zgłoszeniu powinno znaleźć się oświadczenie opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w konkursie osoby małoletniej.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia maksymalnie trzech prac w terminie do 29 lutego 2012 roku. Prace należy składać osobiście w sekretariacie Klubu, poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail klub@ruchradzionkow.com lub przesłać na adres: KS Ruch Radzionków, ul. Narutowicza 11 (stadion); 41-933 Bytom z dopiskiem „Maskotka”.

5. Praca obejmuje rysunek, projekt lub szkic maskotki w dowolnej formie graficznej lub elektronicznej.

6. Każda praca posiadać musi dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres poczty e-mail, jeśli uczestnik taki posiada).

7. Do każdej pracy dołączyć należy podpisane oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu oraz o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy nie obciążonych prawami osób trzecich.

8. Praca może mieć charakter zbiorczy.

9. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane.

10. Spośród nadesłanych prac Zarząd Klubu Sportowego Ruch Radzionków wybierze trzy do pięciu projektów, które następnie poddane zostaną dwutygodniowemu głosowaniu sympatyków Klubu za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Klubu.

11. Klub Sportowy Ruch Radzionków zastrzega sobie prawo do zmiany formy rozstrzygnięcia konkursu.

12. Nagrodę otrzyma osoba lub osoby – autor lub autorzy jednej pracy, która zostanie wybrana jako pierwsze miejsce w głosowaniu sympatyków Klubu. Przy czym przy pracy zbiorowej będzie to jedna nagroda na całą grupę.

13. Informacja o wynikach konkursu na maskotkę Klubu i nagrodzie dla zwycięzcy zostanie opublikowana na stronie internetowej Klubu.

14. Laureat konkursu jest zobowiązany przenieść na organizatora, czyli Klub Sportowy Ruch Radzionków prawa majątkowe i autorskie w zakresie publicznego wykorzystywania wybranej maskotki Klubu.

15. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu maskotka Klubu staje się własnością Klubu, który może w dowolny sposób wykorzystywać ją oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych we własnym zakresie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji i opublikowania danych (jedynie imię i nazwisko, a także nazwę szkoły bądź organizacji opiekuńczo-wychowawczej, jeśli zwycięży praca zbiorowa) autorów wybranych przez Zarząd Klubu projektów oraz laureata konkursu.