Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Klubu

Dnia 28 czerwca 2023 roku odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Klubu. Tematem zgromadzenia będzie zatwierdzenie bilansu za rok 2022.

  • Bilans na dzień 31.12.2022r.
  • Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
  • Informacja dodatkowa

oraz dokonanie wyborów do Statutowych Władz Klubu, kadencji 2023-25.

I termin zgromadzenia – godzina 17:00
II termin zgromadzenia – godzina 17:15

Zgromadzenie odbędzie się w Restauracji Figaro w Radzionkowie, plac Jana Pawła II.

Mając na uwadze przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc wydzielonych do obradowania, prosimy w miarę możliwości o potwierdzenie udziału w Zgromadzeniu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Członkowie Klubu posiadający zaległości w opłacanych składkach członkowskich proszeni są o wpłacenie zaległych opłat członkowskich do dnia 27 czerwca br.